KUNDEHISTORIE

TEAM RUBICON NORGE

WAID har hatt et tett samarbeid med Team Rubicon Norge siden våren 2019. Team Rubicon Norge (TR-NOR) er en relativt ny organisasjon i Norge, men er en anerkjent organisasjon internasjonalt. Høsten 2020 gjennomførte TR-NOR sitt første selvstendige oppdrag som et bidrag til gjennoppbygningen av Beirut etter eksplosjonen tidligere samme år. I denne teksten forteller Frank Sandbye-Ruud, COO i Team Rubicon Norge, om samarbeidet med oss i WAID, oppdraget i Beirut og hvordan WAID har påvirket deres drift.
 

Bakgrunn for samarbeid

Mitt navn er Frank Sandbye-Ruud. Jeg er operativ sjef for Team Rubicon Norge. 
 
Som forholdsvis nystartet organisasjon benyttet vi oss tidligere av Google Sheet og andre manuelle løsninger for registrering av frivillige og organisering under oppdrag. Vi var på utkikk etter en løsning på et organisasjonelt operativsystem, og sjekket ut flere muligheter for dette. Det var et snevert marked, men ingen eksisterende løsninger passet helt inn i våre behov, eller medførte en stor kostnad. Det var i den forbindelse vi kom i kontakt med WAID.
 
De har bygget opp et frivilligregister i samarbeid med oss, og vi har endt opp med et frivilligregister som vi benytter tilnærmet daglig.

Operasjon Viking – Beirut 2020

Norge deltok i FN-Operasjonen i Libanon i 20 år gjennom UNIFIL. Team Rubicon Norge er en veteranbasert organisasjon. Rundt 75% av vår organisasjon er militære veteraner med erfaring fra operasjoner i utlandet. Fra starten av vår organisasjon i 2018, så har det vært et langsiktig mål å sette opp en operasjon i Libanon. Den 4 august 2020 skjedde den store eksplosjonen på havnen i Beirut. Minst 204 ble drept og nærmere 300 000 ble gjort hjemløse. Vi bestemte oss for å sette opp en operasjon, avreise senest november 2020. Operasjonen ble gitt navnet Operasjon Viking.

Oppdragsplanlegging

WAID har vært en svært viktig del av dette. Gjennom WAID sendte vi ut varslingsordre ut til alle våre frivillige. Responsen var stor, over 100 meldte seg klare til oppdrag. Det var viktig for oss å få med veteraner som hadde tjenestegjort i UNIFIL styrken. Vi brukte systemet for å velge ut potensielle kandidater. WAID inneholder alle nødvendige data. Vi endte til slutt opp med en styrke på 30 frivillige. WAID ble deretter benyttet for å etterregistrere informasjon om vaksiner og annen essensiell og sensitiv informasjon for å kunne gjennomføre operasjonen.

WAID i felt

Under oppdraget i Beirut benyttet vi WAID daglig. Til rapporter, registrering av oppgaver og planlegging av nye oppgaver. WAID ble et svært viktig verktøy, og med lokale smarttelefoner ble det et verktøy alle kunne bruke i felt. Vi hadde få alvorlige medisinske episoder, men dette ble også registrert i systemet slik at alle i Beirut og hjemme i Norge hadde tilgang til samme informasjon.
 
Etter oppdraget er WAID benyttet for å evaluere oppdraget, skaffe detaljoversikt over oppdraget og vise hva vi faktisk gjorde utad til sponsorer og samarbeidspartnere. Dette var det første selvstendige oppdraget Team Rubicon Norge satte opp, og det ville vært svært mye vanskeligere å gjennomføre uten et velfungerende system i ryggen. Tilbakemeldingen fra våre frivillige er veldig gode på hvordan systemet virket, og det gjorde arbeidsdagene svært mye enklere administrativt. 

Opplevelse av WAID

Som operativ sjef er jeg avhengig av fungerende og gode verktøy hjemme og i felt. WAID har vist seg å dekke de behovene vi har. Samarbeidet med WAID er svært bra, og tekniske løsninger/utfordringer løses svært raskt. Vi fikk felt-testet systemet i Beirut, og det ble forbedret underveis. Med dette systemet har vi kunnet gjennomføre en operasjon på en svært mye mer effektiv måte, og ikke minst sikker da systemet inneholder all informasjon vi trenger. Jeg er svært fornøyd med systemet, og det er under kontinuerlig utvikling.
 
Skrevet av Frank Sandbye-Ruud, 17.02.21