PRODUKT

WAID leverer et digitalt produkt for humanitære operasjoner og aktiviteter.

BEREDSKAP

Når du har full oversikt over kompetansen i organisasjonen er planlegging av en operasjon en lek. Med filtre, maler og varsler er opprettelsen av et oppdrag så enkelt det kan bli!

arrow, right, orange

UTFØRELSE

Sørg for at alle har oversikt over situasjonsbildet under en operasjon. Oppgavedeligering og rapportering gjør at alt blir dokumentert automatisk.

arrow, right, orange

EVALUERING

Etter utførelse er alt dokumentert i systemet, og all data er fremvist som tydelig statistikk. Dette gjør deres organisasjon bedre rustet til å søke funding.

Humanitære hjelpeorganisasjoner benytter ulike verktøy, både digitale og manuelle, i de ulike fasene av beredskap, operasjonsplanlegging og gjennomførelse. Det finnes mange verktøy som i dag kan løse deler av de ulike fasene, men de er ofte ikke tilpasset humanitære organisasjoner og kan ofte ikke integreres. Dette gjør det utfordrende for organisasjoner å ha oversikt og kontroll over hele organisasjonen og oppdrag de gjennomfører.

WAID har samlet alle nødvendige verktøy for beredskap, utførelse og evaluering av oppdrag og aktiviteter i ett produkt.

Det som gjør WAIDs beredskapsløsning ekstra verdifull for humanitære organisasjoner er at den samler alle deler av operasjonsplanleggingen i ett digitalt verktøy. Det finnes per i dag ingen løsninger som leverer et alt-i-ett kvalitetsprodukt for beredskap og operasjonsplanlegging rettet mot den humanitære sektoren. Verktøyet sørger for at organisasjoner kan gjøre forberedelser til sine oppdrag og forenkle gjennomføring og delegeringer av oppgaver på en og samme plattform.

Profil til frivillige

Medlemmer av organisasjonen din kan logge seg inn på egen bruker for å endre egen informasjon på en sikker måte, samt melde seg på tilgjengelige oppdrag og se tildelegerte oppgaver.

Profil for bruker 

Profil for administrasjonen 

Medlemmer av organisasjonen din kan logge seg inn på egen bruker for å endre egen informasjon på en sikker måte, samt melde seg på tilgjengelige oppdrag og se tildelegerte oppgaver.

En administrator har fullstendig oversikt over all kompetanse i organisasjonen, og kan opprette oppdrag og varsler til medlemspooolen. Selektering av deltagere til et oppdrag er gjort intuitivt og oversiktlig, og all data blir fremvist som oppsummerende statistikk.

MODULER

MODULER

Delegatregister

Organisasjoner bruker ofte et HR-program eller en intern liste over sitt personell. Disse blir ofte manuelt oppdaterte og er optimalisert for kontaktinfo. Dette gir ofte manglende oversikt over eksisterende kompetansen.

 • Tosidig personellregister, som betyr at personell selv kan logge inn og oppdatere egen informasjon
 • Oversikt over all kompetanse i organisasjonen
 • All informasjon samlet på ett sted
 • Sikker lagring av sensitiv informasjon etter den nye personvernforordningen (GDPR)

Ha alltid 100% oversikt over kompetansen i egen organisasjon

Kursregister

En viktig del av å inneha en operativ beredskapsstyrke er å hele tiden oppdatere kompetansen til personellet. Med kursmodulen har du oversikt over alle kurs som er gjennomført i organisasjonen din, og om det er noen kurs som organisasjonen burde holde igjen.

 • Oversikt over alt personell som har utført de forskjellige kursene
 • Oversikt over kurs som må fornyes
 • Enkelt publisere nye kurs og føre oppmøte direkte i WAID

Kartlegg manglende kompetanse, planlegg og gjennomfør kurs

Varsling og rask respons

Når organisasjonen bestemmer seg for å rykke ut trenger de en rask oversikt over hvilke kompetanser som er tilgjengelige. Med WAID kan man varsle akkurat de det er behov for, og de kan respondere med tilgjengelighet.

 • SMS eller mailvarsler
 • Ingen grenser for hvor mange mails du kan sende
 • Oppdragsvarsler kan sendes automatisk på basis av egendefinert mal
 • Mottakere kan svare direkte med tilgjengelighet

Man skal få tak i de man trenger, når de trengs.

Oppdragsplanlegger

Sett oppdrag med nødvendig informasjon og oversikt over behov. Når et oppdrag planlegges skal først og fremst deltagere utvelges og godkjennes. Dette på basis av åpne stillinger som personell søker på, eller ved direkte utvelgelse. WAID gir en funnel for oversikt og utvelgelse, så alle beslutninger er gjort på basis av kompetanse og tilgjengelighet.

 • Publiser oppdrag som personell kan melde seg på
 • Velg om oppdraget skal ha påmeldingsskjema, hvem det skal være synlig for og om personell skal varsles
 • Påmeldte kan bli sammenlignet, utvalgt og godkjent gjennom intuitivt grensesnitt
 • Deltagere blir informert gjennom hele prosessen

Gjør informerte beslutninger i oppdragsplanleggingen

Oppdragsledelse - Oppgavedeligering

Under et humanitært oppdrag kan det være hektisk, og informasjonsflyten er ofte komplisert. Modulen oppdragsledelse strukturerer kaoset. Her kan man dele opp operasjonen i ansvarsområder og gjøremål. Deleger oppgaver og sørg for effektiv gjennomføring av oppdraget.

 • Opprette og delegere oppgaver på deltakerne
 • Checklister på hver oppgave
 • Oppdatert oversikt over all operativ informasjon

Sett ansvarsområder, deleger oppgaver og ha alltid oversikt over operasjonens gjennomførelse

Oppdragsledelse - Rapportering

Dokumentasjon er en viktig del av et oppdrag, og dette skjer ved hjelp av rapporteringsmodulen. Hver deltaker kan rapportere inn på spesifikke oppgaver, hendelser eller oppdrag. På denne måten får du en rik mengde verdifull data.

 • Rapportering med egendefinerte rapportmaler
 • Timeregistrering, fordelt på delegerte oppgaver
 • Intuitivt grensesnitt for behandling av rapporter
 • Statistikk over alle innsendte rapporter
 • Last ned som pdf for rapportering på oppdrag

Innhent viktig data for rapportering og statistikk av oppdrag

Statistikk

Når din organisasjon skal crowdfunde eller søke om økonomisk støtte er det viktig at all informasjon om operasjoner er transparente og oversiktlige. Med statistikk modulen får du på basis av innsendte rapporter og dokumentasjon, relevant informasjon grafisk og tydelig fremstilt.

 • Enkel og grafisk oversikt over alle aktive oppdrag
 • Grafisk oversikt over arbeidstimer og utførte oppgaver
 • Grafisk fremstilling av data til aktuelle rapporter
 • Mulighet til å eksportere relevant data til pdf og excel

Transparens og oversikt øker kredibilitet

Ekstra modul?

Vi er en teknologibedrift med visjon om å bidra til utvikling av den humanitære sektoren. Dersom du har udekket behov eller ønsker utover det vi tilbyr per i dag tar vi gjerne en uforpliktende prat.

 • Rask utvikling av nye moduler på basis av no-code teknologi
 • Fokus på teknisk utvikling i humanitær sektor
 • Samle alle dine teknologi verktøy i en plattform
 • Vi skreddersyr løsning og pris tilpasset din organisasjon

Din ledende leverandør på tekniske løsninger

Interessert i produktet vårt?

WAID TILBYR

Sikkerhet

Vårt system er utviklet i samarbeid med Appfarm, som gir en sikkert og robust løsning. Vi tar personlig sikkerhet på alvor, og alle deler av vårt system er GDPR-sikkert. Dette gir en sikker måte å lagre og sende sensitiv informasjon innad i organisasjonen.

Ikke send personlig og sensitiv informasjon over ukryptert mail.

Fleksibilitet

Som kunde av WAID vil du oppleve fleksibilitet og skreddersøm til fingerspissen. Ved å tilby en modulbasert løsning, kan du velge moduler som passer din bedrift og sette opp et verktøy tilpasset deres drift.

Med bruk av no-code teknologi kan vi både raskt endre og utvikle nye robuste moduler.

Brukervennlighet

WAID er bygd på et moderne og intuitivt brukergrensesnitt, som gjør det enkelt å bruke, både som administrator og bruker. Et intuitivt produkt skaper raskere prosesser, og involverer alle dine medlemmer. 
 
Fordelen med WAID er at det er et enkelt system som alle forstår.

Alt-i-ett

Du har full oversikt over kompetanse, oppdrag og kurs på ett sted. 

Vi kan også integrere med de fleste andre løsninger, som HRprogram og kommunikasjonsplattformer. 

Sikkert

Visste du at epost ikke er en sikker måte å sende personlig informasjon?

Vårt software er GDPRsikkert, og gir en sikker måte å overføre personlig informasjon innad i organisasjonen.

Effektivt

Med WAID Beredskap kommer du til å bruke mindre tid på administrative oppgaver, og flytter småoppgaver over på delegatene.

Bruk heller tiden på det som er viktig.

Brukervennlig

Vi bruker et moderne og intuitivt brukergrensesnitt, som gjør det enkelt å navigere, både som delegat og koordinator.

Man skal ikke trenge en bruksanvisning for å bruke vårt produkt.