PERSONELLREGISTER

Med WAID Personellregister vil du alltid ha oversikt over dine frivillige, medlemmer eller ansatte, samt kompetansen din organisasjon innehar

Personellregisteret muliggjør enkel oversikt over alle frivillige, medlemmer og ansatte i din organisasjon. Ha enkelt oversikt over nødvendig informasjon og lagre data på en GDPR-sikker måte. Med god oversikt finner du enkelt rett kandidat for neste oppdrag eller aktivitet.

  • Tosidig personellregister, som betyr at personell selv kan logge inn og oppdatere egen informasjon.
  • Intuitiv filtrering som gjør det enkelt å finne rett match til neste oppdrag eller aktivitet.
  • All informasjon samlet på ett sted og sikker lagring av sensitiv informasjon (GDPR).
  • Kartlegg og oppdater komptanse gjennom inkludert kursregister.
  • Enkel varsling til relevante brukere via epost (med tracking av hvem som har åpnet) eller SMS.

Personellregisteret muliggjør enkel oversikt over alle frivillige, medlemmer og ansatte i din organisasjon. Ha enkelt oversikt over nødvendig informasjon og lagre data på en GDPR-sikker måte. Med god oversikt finner du enkelt rett kandidat for neste oppdrag eller aktivitet.

  • Tosidig personellregister, som betyr at personell selv kan logge inn og oppdatere egen informasjon.
  • Intuitiv filtrering som gjør det enkelt å finne rett match til neste oppdrag eller aktivitet.
  • All informasjon samlet på ett sted og sikker lagring av sensitiv informasjon (GDPR).
  • Kartlegg og oppdater komptanse gjennom inkludert kursregister.
  • Enkel varsling til relevante brukere via epost (med tracking av hvem som har åpnet) eller SMS.

“For oss er dette et enkelt og oversiktlig frivilligregister vi bruker tilnærmet daglig.”

Frank Sandbye-Ruud, COO i Team Rubicon Norge

HOVEDFUNKSJONER

Få oversikt over intern kompetanse

Med WAIDs personellregister vil du enkelt ha oversikt over all kompetanse din organisasjon innehar. 

Tosidig plattform

Vår tosidige plattform med et intuitivt grensesnitt gjør det enkelt for frivillige, medlemmer og ansatte å selv legge inn nødvendig informasjon på plattformen. 

Enkel filtrering

Ved at du enkelt kan filtrere på fks profil, erfaring og/eller tilgjengelighet kan du lett finne relevant personell etter behov.

HOVEDFUNKSJONER

Få oversikt over intern kompetanse

Med WAIDs personellregister vil du enkelt ha oversikt over all kompetanse din organisasjon innehar. 

Tosidig plattform

Vår tosidige plattform med et intuitivt grensesnitt gjør det enkelt for frivillige, medlemmer og ansatte å selv legge inn nødvendig informasjon på plattformen. 

Enkel filtrering

Ved at du enkelt kan filtrere på fks profil, erfaring og/eller tilgjengelighet kan du lett finne relevant personell etter behov.

Interessert i å teste WAID Personellregister?
Som humanitær organisasjon får du tilgang til WAID Personellregister gratis. Sjekk ut vår Freemium her for vilkår.