OM WAID

WAID leverer et digitalt verktøy for humanitære oppdrag og aktiviteter

BEREDSKAP

Når du har full oversikt over kompetansen i organisasjonen er planlegging av en operasjon en lek. Med filtre, maler og varsler er opprettelsen av et oppdrag så enkelt det kan bli!

arrow, right, orange

UTFØRELSE

Sørg for at alle har oversikt over situasjonsbildet under en operasjon. Oppgavedeligering og rapportering gjør at alt blir dokumentert automatisk.

arrow, right, orange

EVALUERING

Etter utførelse er alt dokumentert i systemet, og all data er fremvist som tydelig statistikk. Dette gjør deres organisasjon bedre rustet til å søke funding.

Humanitære hjelpeorganisasjoner benytter ulike verktøy, både digitale og manuelle, i de ulike fasene av beredskap, operasjonsplanlegging og gjennomførelse. Det finnes mange verktøy som i dag kan løse deler av de ulike fasene, men de er ofte ikke tilpasset humanitære organisasjoner og kan ofte ikke integreres. Dette gjør det utfordrende for organisasjoner å ha oversikt og kontroll over hele organisasjonen og oppdrag de gjennomfører.

WAID har samlet alle nødvendige verktøy for beredskap, utførelse og evaluering av oppdrag og aktiviteter i ett produkt. 

Det som gjør WAIDs beredskapsløsning ekstra verdifull for humanitære organisasjoner er at den samler alle deler av operasjonsplanleggingen i ett digitalt verktøy. Det finnes per i dag ingen løsninger som leverer et alt-i-ett kvalitetsprodukt for beredskap og operasjonsplanlegging rettet mot den humanitære sektoren. Verktøyet sørger for at organisasjoner kan gjøre forberedelser til sine oppdrag og forenkle gjennomføring og delegeringer av oppgaver på en og samme plattform.

Profil for bruker 

Profil for administrasjonen 

Profil for bruker

Personell tilknyttet din organisasjon kan logge seg inn på egen bruker for å endre egen informasjon på en sikker måte, samt melde seg på tilgjengelige oppdrag og se oppgaver delegert til seg.

Profil for administrasjonen

En administrator har fullstendig oversikt over all kompetanse i organisasjonen, og kan opprette oppdrag og varsle relevant personell i poolen. Selektering av deltagere til et oppdrag er gjort intuitivt og oversiktlig, og all data blir fremvist som oppsummerende statistikk.

WAID TILBYR

Effektivitet

Få mer gjort på mindre tid. Bruk administrativ tid og penger mer effektivt.

Sikkerhet

Sørg for at din organisasjon alltid følger personvernslover og GDPR. Lagre nødvendig data sikkert.

Fleksibilitet

Ved bruk av no-code teknologi kan vi raskt tilpasse og utvikle nye robuste moduler.

Brukervennlighet

Fordelen med WAID er at det er et enkelt system som alle forstår. Testet av frivillige i felt.

Interessert i våre produkter?