OM WAID

WAID leverer et digitalt verktøy for humanitære oppdrag og aktiviteter

Humanitære hjelpeorganisasjoner benytter ulike verktøy, både digitale og manuelle, i de ulike fasene av beredskap, operasjonsplanlegging og gjennomførelse. Det finnes mange verktøy som i dag kan løse deler av de ulike fasene, men de er ofte ikke tilpasset humanitære organisasjoner og kan ofte ikke integreres. Dette gjør det utfordrende for organisasjoner å ha oversikt og kontroll over hele organisasjonen og aktivitet de gjennomfører.

WAID har samlet alle nødvendige verktøy for forberedelser, utførelse og evaluering av oppdrag og aktiviteter i ett produkt. 

Det som gjør WAIDs beredskapsløsning ekstra verdifull for humanitære organisasjoner er at den samler alle deler av operasjonsplanleggingen i ett digitalt verktøy. Det finnes per i dag ingen løsninger som leverer et alt-i-ett kvalitetsprodukt for beredskap og operasjonsplanlegging rettet mot den humanitære sektoren. Verktøyet sørger for at organisasjoner kan gjøre forberedelser til sine oppdrag og forenkle gjennomføring og delegeringer av oppgaver på en og samme plattform.

WAID TILBYR

Effektivitet

Få mer gjort på mindre tid. Bruk administrativ tid og penger mer effektivt.

Sikkerhet

Vi sørger for at din organisasjon alltid følger personvernslover og GDPR. Lagre nødvendig data sikkert.

Fleksibilitet

Ved bruk av no-code teknologi kan vi raskt tilpasse og utvikle nye robuste moduler.

Brukervennlighet

Fordelen med WAID er at det er et enkelt system som alle forstår. Testet av frivillige i felt.

Vil du vite mer om våre moduler?

TEAM

Karoline Saastad

Daglig leder

karoline(at)waid.no  |  93689140

Mastergrad fra NTNUs Entreprenørskole, 7 års erfaring med salg og tidligere erfaring med både rådgiving og jobb i startups. Med lang erfaring innen frivillighet, med variasjon fra idrett til innovasjon, har hun en stor motivasjon for å utvikle bransjen.

Jonas Aakenes

Teknisk ansvarlig

jonas(at)waid.no  |  41656849

Sivilingeniør og en master fra NTNUs Entreprenørskole, i kryssingen mellom teknologi og forretningsutvikling. Med leder- og økonomierfaring fra ulike frivillige organisasjoner har han erfaringen og motivasjonen for bidra til utviklingen bransjen.

Nikolai Dokken

Utvikler

Studerer til dataingeniør ved NTNU og har erfaring med utvikling av flere ulike programvareløsninger, blant annet med erfaring fra ledende konsulentmiljø. Med god kompetanse innen både backend arkitektur og front-end design, har han en ledende rolle i bedriften.
 

Simen Næss

Utvikler

Studerer master i ingienørvitenskap og IKT og en bachelor i samfunnsøkonomi ved NTNU. Flere års erfaring med salg og som programvareutvikler i store norske selskap gir han komplementær kompetanse som er viktig for WAID.

TEAM

Karoline Saastad

Daglig leder

karoline(at)waid.no  |  93689140

Mastergrad fra NTNUs Entreprenørskole, 7 års erfaring med salg og tidligere erfaring med både rådgiving og jobb i startups. Med lang erfaring innen frivillighet, med variasjon fra idrett til innovasjon, har hun en stor motivasjon for å utvikle bransjen.

Jonas Aakenes

Teknisk ansvarlig

jonas(at)waid.no  |  41656849

Sivilingeniør og en master fra NTNUs Entreprenørskole, i kryssingen mellom teknologi og forretningsutvikling. Med leder- og økonomierfaring fra ulike frivillige organisasjoner har han erfaringen og motivasjonen for bidra til utviklingen bransjen.

Nikolai Dokken

Utvikler

Studerer til dataingeniør ved NTNU og har erfaring med utvikling av flere ulike programvareløsninger. Med god kompetanse innen både backend arkitektur og front-end design, har han en ledende rolle i bedriften.
 

Simen Næss

Utvikler

Studerer master i ingienørvitenskap og IKT og en bachelor i samfunnsøkonomi ved NTNU. Flere års erfaring med salg og som programvareutvikler i store norske selskap gir han komplementær kompetanse som er viktig for WAID.

BAKGRUNN

Vi har personlige erfaringer med å bidra i felt

Grunnleggerne av WAID, Karoline Saastad og Jonas Aakenes, har begge erfaring fra jobb i flere humanitære organisasjoner. Med tilbakemeldinger fra et nettverk i bransjen og flere aktører i den humanitære sektoren så vi et voksende behov for økt digitalisering. Ønsket om å gjøre en forskjell er et anker i bedriften, og i november 2020 reiste grunnleggerne til Beirut sammen med Team Rubicon Norge for å bidra i opprydningen av eksplosjonen som rammet landet tidligere samme år.

Vi er sosiale entreprenører

WAID ble startet i 2019 ved NTNUs Entreprenørskole, av et team som hadde et ønske om å bruke sin erfaring og kompetanse til å gjøre en forskjell. Et tett samarbeid med markedet og erfarne mentorer fra bransjen, gir WAID kompetansen og nettverket som skal til for å lykkes. Vi har siden 2019 fått veiledning fra Norges beste sosiale entreprenører for å komme dit vi er i dag, blant annet gjennom SoCentral, Impact Startup og det entreprenørielle nettverket på NTNU. Teamet består i dag ansatte med kunnskap fra relevante felt, blant annet forretningsutvikling og programvareutvikling. 

Vi leter alltid etter engasjerne sjeler!

Investorer

Vi har nylig entret en fase av internasjonal skalering, og trenger ytteligere økonomiske midler og erfaringer for å klare dette. Vil du være med på reisen for å effektivisere bistandssektoren?

Softwareutvikling

Har du erfaring med softwareutvikling, programmering eller UX design? Lyst til å bli med i en startup med ambisjoner om å effektivisere bistandssektoren? 

...eller er du bare interessert i å gjøre en forskjell?