Produkt

WAID er et digitalt verktøy som sørger for at din organisasjon effektiviserer alle ledd i prosessen for dine oppdrag og aktiviteter.

Fra planlegging og forberedelser, til gjennomføring og evaluering av din organisasjons oppdrag og aktiviteter. Dette leveres gjennom modulene Personellregister, Oppdragsplanlegger og Rapportering og Resultatmåling. Verktøyet er en tosidig plattform, hvor frivillige, medlemmer og ansatte selv kan følge egen aktivitet i organisasjonen og legge inn viktig informasjon. WAID leveres som en PWA (progressive web app), og kan lastes ned som en app på telefon. 

                 Profil for bruker 

Profil for administrasjonen 

Profil for bruker

Personell tilknyttet din organisasjon kan logge seg inn på egen bruker for å endre egen informasjon på en sikker måte, samt melde seg på tilgjengelige oppdrag og se oppgaver delegert til seg.

Profil for administrasjonen

En administrator har fullstendig oversikt over all kompetanse i organisasjonen, og kan opprette oppdrag og varsle relevant personell i poolen. Selektering av deltagere til et oppdrag er gjort intuitivt og oversiktlig, og all data blir fremvist som oppsummerende statistikk.

Moduler

Personellregister

Personellregister

Med WAID Personellregister vil du alltid ha oversikt over dine frivillige, medlemmer og ansatte, samt kompetansen din organisasjon innehar.

Oppdragsplanlegger

Oppdragsplanlegger

Planlegg din organisasjons neste oppdrag og aktiviteter, og gjennomfør informerte beslutninger med WAID Oppdragsplanlegger.

Rapportering og Resultatmåling

Rapportering og Resultatmåling

Effektiviser gjennomføring av din organisasjons oppdrag og aktiviteter gjennom WAID Rapportering og Resultatmåling. Deleger oppgaver, send rapporter og sikre data.