KUNDEHISTORIE

WAID i bruk på lokale oppdrag

Brukerhistoriene under er fra ulike frivillige som har brukt WAID når de har gjennomført ulike frivillige oppdrag i sitt nærmiljø.

Jarle på utkjøring av mat for frivilligsentralen i Flesberg kommune

Bruk av WAID som frivillig på lokale oppdrag

Mitt navn er Jarle, og jeg har vært frivillig i Team Rubicon Norge siden 2018/17. Så langt har jeg deltatt som frivillig under oppdraget #5 for hvalen, utenlandsoppdrag til Beirut og flere COVID-relaterte oppdrag gjennom #nabohjelpernabo. 

Per nå er #nabohjelpernabo mest aktuelt, og da bruker jeg WAID til å registrere timer ved å starte og stoppe en aktivitet, og for å rapportere hva jeg har gjort. Et typisk oppdrag kan for eksempel være å kjøre ut mat. Denne rapporteringen bruker jeg som min egen timeliste som jeg også deler med Frivillisentralen i min kommune.
 
Jeg bruker også WAID til å oppdatere min egen brukerinformasjon og jeg er stadig inne å sjekker da den gir en god oversikt over min egen sensetive informasjon som vaksiner og blodtype. For meg er det også en fin plattform for å motta informasjon fra TR-NOR. 
Jeg er veldig fornøyd med WAID og syntes programmet er enkelt å bruke. Fordi jeg har vært med i utviklingen av verktøyet føler jeg det har blitt et verktøy som er enkelt for frivillige å bruke. Jeg liker at det gir en historie over min aktivitet i organisasjonen, og jeg kan bygge opp min kompetanse her. Det blir som en logg og dokumentasjon du har med deg hele tiden. Her har man all info og erfaring. Hvis vi ikke hadde hatt WAID hadde jeg antagelig notert alt på et A4-ark, og dokumentasjonen hadde fort forsvunnet.
 
Skrevet av Karoline Saastad etter intervju med Jarle Lislien, 05.07.21
 

Aktivitetsledelse i region Vestlandet

Mitt namn er Magnar Ove og eg har vore frivillig i Team Rubicon Norge sidan sommaren 2017. Eg var med på oppdraget Hard Hustle i Huston Texas hausten 2017. Eg var også med å organiserte og gjennomførte #5 for hvalen på vestlandet i 2019. I 2021 var eg med å stilte som frivillig i Sunnfjord kommune under vaksinering.

For tida er eg regional manager (mellomleder hos TR-NOR) i region 3 vestlandet, som dekker Vestland og Møre og Romsdal. Eg har kun brukt WAID på oppdraget med vaksinering, kor det ble brukt til å varsle om oppdrag, skrive arbeidsordre og til til å rapportere om oppdraget. Eg har brukt WAID til å få informasjon om dei frivillige på vestlandet. Blant anna for å sjå kva kompetanse som er i regionen.

Eg opplev systemet som enkelt å bruke. Spesielt registeret over frivillige ser eg stor verdi av. Det gjere det enkelt å finne nødvendig informasjon viss dei frivillige legg inn rett info. Mitt alternativ hadde vore å bruke Exel og papir. 

Skrevet av Magnar Ove Leknes Skorven, 05.07.21